Corona (Covid-19) nieuws

Over dit artikel
  • Geplaatst op:
    22 januari 2021
  • Aangepast op:
    10 maart 2021
  • Categorie:
    Corona (Covid-19) nieuws

Laatste nieuws

MAATREGELEN RONDOM CORONA-VIRUS BIJ SINT ANNAKLOOSTER

Update 10 maart 2021

Richtlijnen voor bezoek

Door het managementteam is in navolging van het advies van het kabinet besloten dat vanaf woensdag 20 januari 2021, i.v.m. de verlenging van de afgekondigde lockdown tot en met 09 februari 2021, het maximaal aantal bezoekers, wat per dag welkom is op de locaties van Sint Annaklooster, teruggebracht is naar 1 persoon per dag (1 bezoekmoment en inclusief kinderen). Per 10 maart 2021 zijn daarop de verpleegafdelingen van Antonius en Verpleeghuis Eikenburg een uitzondering. Deze bewoners mogen tweemaal per dag van één persoon bezoek ontvangen. Dat kan dezelfde persoon zijn of twee verschillende mensen. Daarnaast is er na het besluit van het kabinet over de inzet van een avondklok besloten dat er geen bezoek mogelijk is in de avond na 21.00 uur, met ingang van 23 januari 2020.

Mocht uw dierbare in de stervensfase zijn en verblijven op één van de locaties van Sint Annaklooster of indien om medische gronden andere afspraken nodig zijn, dan is uitsluitend in overleg met de arts een uitzondering op de bezoekregeling mogelijk.

Medewerkers en bezoekers dragen een mondneusmasker en daarnaast ook handschoenen en een halterschort bij de directe zorguitvoering.

Op de locaties kan in overleg met de EVV-er gebruik worden gemaakt van (video)bellen e.d. met naasten.

De Nederlandse overheid vraagt iedereen om het aantal verplaatsingen en contacten te minimaliseren. Een uitstapje vormt niet alleen een risico voor uzelf of voor uw naaste, maar ook voor onze medewerkers en andere cliënten van de afdeling. Uitjes die niet medisch noodzakelijk zijn, worden met klem afgeraden. Wandelen op het terrein is mogelijk. Let wel, Eikenburg is openbaar terrein en ook hier geldt de avondklok.

Voor alle locaties van Sint Annaklooster geldt dat u op het moment van bezoek geen klachten mag hebben, zoals: hoesten, verkoudheid of koorts. Als u of uw huisgenoot corona heeft gehad of indien u uit een risicogebied komt, dan dient u minimaal 10 dagen klachtenvrij te zijn, voordat u op bezoek kunt komen. Bij twijfel ook graag uw bezoek uitstellen.

Wij vragen u om zich bij binnenkomst te registreren (hiervoor is bij de ingang een lijst aanwezig), uw handen bij aankomst en vertrek te desinfecteren en de 1,5 meter afstand te houden en een mondneusmasker te dragen. Bezoek is alleen toegestaan op de kamer van uw naaste.

Voor uw en onze gezondheid gaan wij ervan uit dat u deze regels strikt opvolgt, want alleen samen kunnen wij een veilige omgeving waarborgen.

Wanneer de situatie op een locatie verandert, dan worden betrokkenen per brief geïnformeerd over de maatregelen die nodig zijn.

Indien u vragen heeft, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende locatie of met het cliëntenservicebureau van het Sint Annaklooster via 040 20 98 449 of .Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen