Skip to main content

Logeerhuis en Hospice In Via

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf. Via de onderstaande links kunt u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden bekijken en de module per soort dienstverlening bekijken, welke van toepassing kan zijn bij Logeerhuis In Via.

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u al cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Voor aanvullende producten en diensten zijn de volgende tarieven van toepassing:
Addendum 2: aanvullende diensten en kosten

Financiën

De verpleging en verzorging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor verblijf worden niet vergoed; hiervoor vraagt Sint Annaklooster een eigen bijdrage. Voor huishoudelijke hulp wordt een beroep gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U betaalt hiervoor vervolgens via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage.