Wonen met zorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld. Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf. Via de onderstaande links kunt u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden bekijken en de module per soort dienstverlening bekijken welke van toepassing kan zijn bij uw verblijf in Terhaghe.

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u als cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.
Samenwerkingspartner Glorieux is verantwoordelijk voor de woondiensten die geleverd worden bij uw verblijf, en Sint Annaklooster is verantwoordelijk voor de zorg en dienstverlening achter de voordeur.

Contact

Verzorgd wonen Terhaghe
Glorieuxlaan 38
5613 LN Eindhoven
Tel: 040-2140100 (svp na 11.00 uur ivm zorg cliënten)
E:


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen