Skip to main content

Rentree

Werkwijze

Bij rentree werken we via een standaard werkwijze waarbij we ons richten op woonruimte, budgetbeheer, dagbesteding en ambulante begeleiding.

Het traject

We starten met het maken van een op maat gemaakt beleidingsplan. Dit doen we samen met de cliënt en betrokken ketenpartners. In dit plan staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Deze vertalen we in realistische en haalbare doelen aangevuld met stapsgewijze acties. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd met de cliënt en andere betrokken.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is een voorwaarde om begeleiding te krijgen van Rentree. Budgetbeheer betekent dat een instantie het budget van de cliënt beheert. Heeft de cliënt nog geen budgetbeheerder of bewindvoerder, dan starten we budgetbeheer op via SaldoPlus.

De inkomsten komen binnen op de beheerrekening van de budgetbeheerder. Deze betaalt de huur en de cliënt ontvangt leefgeld. Eventuele schulden worden inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk worden betaalregelingen getroffen.

Dagbesteding

Heeft de cliënt geen werk, dan krijgt hij of zij dagbesteding van Rentree. Rentree biedt arbeidsmatige dagbesteding. Dit wil zeggen dat cliënten werkzaamheden verrichten in een werkomgeving. 

Het doel is het aanbrengen van structuur en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Er is aandacht voor de kwaliteiten, talenten en voorkeuren van de cliënt. Op basis hiervan worden de mogelijkheden voor betaald werk onderzocht.   

Woonruimte 

Cliënten die geen eigen woonruimte hebben, gaan wonen in een trainingswoning van Rentree in Eindhoven. 

Is het leven van de cliënt stabiel en is er sprake van voldoende inzet en ontwikkeling, dan start een DOOR!aanmelding. De cliënt krijgt woonruimte aangeboden van één van de deelnemende woningcorporaties. Het eerste jaar staat het contract op naam van Sint Annaklooster.

Als er na één jaar sprake is van goed huurderschap en voldoende voortgang, dan komt het contract op naam te staan van de cliënt.

Ambulante begeleiding

Cliënten ontvangen maximaal drie keer per week ambulante begeleiding in hun trainingswoning. Tijdens deze huisbezoeken bekijken we hoe het gaat. Waar loopt de cliënt tegenaan? Dat is het uitgangspunt voor begeleiding. Denk aan hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk, het huishouden runnen of het verwerken van de post. 

Einde traject

Na gemiddeld twee jaar hebben de meeste cliënten hun doelen behaald en is hun leven stabiel. Dan eindigt het traject van Rentree en wordt de cliënt overgedragen aan de WIJ-generalisten van de gemeente Eindhoven. Als de cliënt nog wel begeleiding van Rentree nodig heeft op bepaalde gebieden, is het in sommige gevallen mogelijk het traject voort te zetten.

Contact

Rentree
Aalsterweg 289-A
5644 RE Eindhoven
E: 
T:  040 - 209 84 49