Skip to main content

Logeerhuis en Hospice In Via

Voorwaarden

Voorwaarden verblijf

Als u zorg krijgt van Sint Annaklooster is het belangrijk om te weten wat u precies kunt verwachten.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene voorwaarden opgesteld. Wij hanteren deze voorwaarden 

Via de onderstaande links kunt u de algemene voorwaarden bekijken en de aanvullende modules die van toepassing kunnen zijn als u verblijft bij hospice In Via.

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u al cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Meer informatie over de tarieven voor aanvullende producten en diensten leest u onder het kopje financiën hieronder. 

Financiën

Bij de opname in een hospice krijgt u te maken met kosten voor verzorging, verpleging, verblijf en ondersteuning. Welke kosten krijgt u vergoed:

UW ZORGVERZEKERAAR BETAALT: 

  • de verpleging en verzorging. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.  
  • de medische kosten: medicatie en de kosten van de arts. Voor medicatie kan een gedeeltelijke vergoeding gelden, net zoals thuis. Dit geldt ook voor zaken die niet binnen het basispakket vallen, zoals hulpmiddelen of verbandmiddelen. U kunt deze kosten zelf, net zoals thuis, declareren bij uw zorgverzekeraar. 

KOSTEN WMO

Dit zijn kosten voor de huishoudelijke verzorging, denk aan schoonmaak, en de algemene was. Sint Annaklooster vraagt namens u WMO-zorg aan bij uw gemeente. U betaalt een bijdrage aan het CAK

EIGEN BIJDRAGE 

Vanuit de basisverzekering worden de kosten van uw verblijf niet vergoed. Daarom betaalt u een eigen bijdrage per dag aan Sint Annaklooster. Dit zijn kosten voor o.a. huur, energie en telefoon en internet. 
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel) van de eigen bijdrage. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. 

TARIEVENLIJST AANVULLENDE DIENSTEN

Een overzicht van aanvullende diensten, waar u naar keuze gebruik van kunt maken, met de bijbehorende tarieven en aanvullende kosten vindt u in onze Tarievenlijst 2.

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over de kosten en regelingen? Neem contact op met uw zorgverzekeraar of hospice-zorg vergoed wordt. U kunt ook contact opnemen met:

Cliënt Servicebureau Sint Annaklooster 
Aalsterweg 285 C
5644 RE Eindhoven
T: 040 - 209 84 49
E: