Thuiszorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld.

Via de onderstaande link ziet u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden 

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u al cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Voor aanvullende producten en diensten zijn de volgende tarieven van toepassing: Tarievenlijst 2: aanvullende diensten en kosten

Bekijk hier de regeling eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Contact

Huishoudelijk werk bij u thuis
Aalsterweg 285 C
5644 RE Eindhoven
T: 040 - 209 8 415 (tussen 9.00 - 12.00 uur)
E:


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen