Wonen met zorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf. Via de onderstaande links kunt u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden bekijken en de module per soort dienstverlening bekijken welke van toepassing kan zijn bij uw verblijf bij de Zomereik.

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u als cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden. 

Aanvullende diensten

De zorg en het verblijf bij de Zomereik wordt, zoals beschreven in uw indicatie, betaald door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wel betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Bekijk de website van het CAK voor meer informatie; hetcak.nl. Naast de zorg- en dienstverlening die in uw indicatie is opgenomen, biedt Sint Annaklooster enkele aanvullende diensten in combinatie met verblijf.

In het wlz-kompas leest u welke zorg en ondersteuning tot uw wlz-aanspraak hoort als u in een zorginstelling verblijft en voor welke extra producten en diensten een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Sint Annaklooster heeft in overleg met de cliëntenraad een aantal diensten vastgesteld die tegen een vaste maandvergoeding aan alle bewoners worden verstrekt en diensten die u naar behoefte kunt afnemen. U betaalt daarvoor een beperkte en kostendekkende prijs.

Bekijk hier de aanvullende diensten en bijbehorende tarieven voor de Zomereik.

Contact

Verpleegafdeling De Zomereik
Aalsterweg 285B
5644 RE Eindhoven

T: 040 - 209 8 300
E:


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen