Skip to main content

Thuiszorg

Kosten

Thuiszorg wordt op verschillende manieren gefinancieerd. Via de zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Of via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Onder welke wet uw zorg valt, is afhankelijk van uw indicatie. De wijkverpleegkundige van Sint Annaklooster stelt de indicatie vast. Als uw zorg wordt gefinancieerd vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw) dan worden de kosten vanuit uw basiszorgverzekering vergoed. Er geldt dan geen eigen bijdrage voor deze zorg. Ook het eigen risico geldt niet.

Als u via een Wlz-indicatie of Wmo-indicatie thuiszorg ontvangt, geldt er een eigen bijdrage. Als u meer wilt weten over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u de onderstaande webpagina's van de overheid raadplegen.

Meer informatie over de eigen bijdrage:

Als u nog vragen heeft over de kosten van thuiszorg, kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van ons Cliënt Servicebureau.

Cliënt Servicebureau Sint Annaklooster 
Aalsterweg 285 C
5644 RE Eindhoven
T: 040 - 209 84 49
E: