Thuiszorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf.

Via de onderstaande links kunt u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden bekijken en de module per soort dienstverlening bekijken, welke van toepassing kan zijn bij Thuiszorg van Sint Annaklooster:

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u als cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Voor aanvullende producten en diensten zijn de volgende tarieven van toepassing: Tarievenlijst 2: aanvullende diensten en kosten

Bekijk hier de regeling eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Contact

Eindhoven

 • Wijkteam Gestel tel.nr. 06-14370471
  e-mail:
 • Wijkteam Strijp tel.nr. 06-14370438
  e-mail:
 • Wijkteam Tongelre-Centrum tel. nr. 06-18536776
  e-mail:
 • Wijkteam Stratum; tel.nr. 06-13145498
  e-mail:
 • Wijkteam Woensel Orion; tel.nr. 06-43472279
  e-mail:
 • Wijkteam Woensel Winkelcentrum; tel.nr. 06-14370241 
  e-mail:

Helmond

 • Wijkteam Helmond-Geldrop tel. nr. 06-43472295 
  e-mail:

Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen