Skip to main content

Thuiszorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt van Sint Annaklooster is het belangrijk om te weten wat u precies kunt verwachten.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene voorwaarden opgesteld. Wij hanteren deze voorwaarden 

Via de onderstaande links kunt u de algemene voorwaarden bekijken en de aanvullende modules die van toepassing kunnen zijn als u thuiszorg ontvangt van Sint Annaklooster.

  • Module Wijkverpleging
    Deze voorwaarden zijn van toepassing als u een indicatie heeft via de wijkverpleegkundige.