Skip to main content

Wonen met zorg

Aanmelden

Bewoners van Antonius wonen er met en zonder een indicatie voor verblijf. De indicatie geeft de zorgbehoefte aan. De huisarts, een cliëntondersteuner van uw zorgkantoor of medewerker van ons cliëntenservicebureau (tel. 040 – 209 8449) kunnen u helpen om een indicatie aan te vragen.

De zorg en verblijf in Antonius wordt, zoals beschreven in uw indicatie, betaald door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wel betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK vindt u meer informatie. Naast de zorg- en dienstverlening die in uw indicatie is opgenomen, biedt Sint Annaklooster enkele aanvullende diensten in combinatie met verblijf/wonen.

Dit is niet in het geval wanneer u geen verblijfsindicatie heeft. U betaalt dan zelf de huur en de vaste lasten voor de aanleunwoning. Sint Annaklooster levert de zorg en hulp bij het huishouden. Naast de zorg- en dienstverlening die in uw indicatie is opgenomen, biedt Sint Annaklooster enkele aanvullende diensten

Wilt u zelfstandig wonen in Antonius?
Lees hier hoe u hiervoor in aanmerking komt.

Cliëntondersteuner

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Dit is kosteloos. De cliëntondersteuner ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Lees hier meer over deze cliëntondersteuning.