Skip to main content

Wonen met zorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt van Sint Annaklooster is het belangrijk om te weten wat u precies kunt verwachten.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene voorwaarden opgesteld. Wij hanteren deze voorwaarden 

Via de onderstaande links kunt u de algemene voorwaarden bekijken. En de aanvullende modules die van toepassing kunnen zijn als u verblijft bij woonzorgcentrum Antonius.

Aanvullende diensten

In het wlz-kompas leest u welke zorg en ondersteuning tot uw wlz-aanspraak hoort als u in een zorginstelling verblijft en voor welke extra producten en diensten een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Sint Annaklooster heeft in overleg met de cliëntenraad een aantal diensten vastgesteld die tegen een vaste maandvergoeding aan alle bewoners worden verstrekt en diensten die u naar behoefte kunt afnemen. U betaalt daarvoor een beperkte en kostendekkende prijs.

Bekijk hier de aanvullende diensten en bijbehorende tarieven voor Antonius.