Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf. Via de onderstaande links kunt u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden bekijken en de module per soort dienstverlening bekijken, welke van toepassing kan zijn bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe.

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u als cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Voor aanvullende producten en diensten zijn de volgende tarieven van toepassing:
Tarievenlijst 2: aanvullende diensten en kosten.

Financiën

Voor verblijf in Valkenhaeghe worden diverse indicaties afgegeven door zorgverzekeraars. De verpleging en verzorging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een eigen bijdrage. Als dit het geval is, dan bieden we ondersteuning om deze eigen bijdrage tot het minimum te beperken. De kosten voor verblijf worden niet vergoed; hiervoor betaalt u aan Sint Annaklooster een eigen bijdrage.

Wanneer er voor huishoudelijke hulp een beroep wordt gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan betaalt u hiervoor via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage.

Contact

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
1e Haagstraat 89

5707 XN Helmond
T: 0492 - 760200 (svp na 11.00 uur i.v.m. zorg cliënten)
Fax: 0492-76 02 19
E:


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen