Sint Annaklooster

Organisatie

Historie, missie en visie

Historie

Sint Annaklooster is in 1976 opgericht voor de verzorging en verpleging van zorgbehoevende zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Later sloten ook de zorgbehoevende broeders van de Congregatie van de Broeders van Liefde zich aan. In de afgelopen jaren is Sint Annaklooster de concretisering geworden van de oorspronkelijke inspiratie van de congregaties.
Sint Annaklooster richt zich op mensen die in nood verkeren en voor wie geen maatschappelijk vangnet bestaat.

Missie en visie

Sint Annaklooster biedt hartverwarmende, deskundige zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, met respect voor de eigen identiteit en omgeving van de cliënt en in samenspraak met hun naasten. Sint Annaklooster gaat hierbij uit van de wensen en eigen mogelijkheden van de cliënt en is erop gericht om de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten te versterken.

Missie

Hartverwarmende zorg voor iedereen die dat nodig heeft, zodat mensen zelf invulling kunnen blijven geven aan hun leven.

Visie

Zorg nodig om uw eigen kracht te versterken? Wij hebben hart voor mensen en voor de zorg.

Kernwaarden

  • Eigen regie
  • Participatie
  • Respect
  • Hartverwarmend

Wil jij weten of Sint Annaklooster iets voor jou is?

Deel jij onze visie?
Dan maakt Sint Annaklooster graag kennis met jou!

Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen