Skip to main content

Sint Annaklooster

Organisatie

Organogram

Historie

Sint Annaklooster is in 1976 opgericht voor de verzorging en verpleging van zorgbehoevende zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Later sloten ook de zorgbehoevende broeders van de Congregatie van de Broeders van Liefde zich aan. In de afgelopen jaren is Sint Annaklooster de concretisering geworden van de oorspronkelijke inspiratie van de congregaties.
Sint Annaklooster richt zich op mensen die in nood verkeren en voor wie geen maatschappelijk vangnet bestaat.

Missie en visie

Sint Annaklooster biedt hartverwarmende, deskundige zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, met respect voor de eigen identiteit en omgeving van de cliënt en in samenspraak met hun naasten. Sint Annaklooster gaat hierbij uit van de wensen en eigen mogelijkheden van de cliënt en is erop gericht om de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten te versterken.

Missie

Hartverwarmende zorg en aandacht voor iedereen die dat nodig heeft, om zelf invulling te kunnen blijven geven aan zijn of haar leven.

Visie

Medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster zijn trots om te werken bij een “kleurrijke” organisatie en leveren vanuit hun hart en met persoonlijke aandacht, eigentijdse zorg en begeleiding op maat, aan kwetsbare volwassenen, passend bij de verschillende fases van hun leven.

Kernwaarden

  • Samen
  • Zijn
  • Hartverwarmend
  • Eigen regie en verantwoordelijkheid

Wil jij weten of Sint Annaklooster iets voor jou is?

Deel jij onze visie?
Dan maakt Sint Annaklooster graag kennis met jou!