Skip to main content

Sint Annaklooster

Organisatie

ANBI

Stichting Sint Annaklooster

Aalsterweg 285c 5644 RE EINDHOVEN RSIN/fiscaal nummer ANBI: 003820130 Bestuurssamenstelling: mevr. A.T.A.G. (Anita) Schavemaker-Duerincks, directeur/bestuurder

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Voor medewerkers is de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing. De beloning van de bestuurder en de leden Raad van Toezicht valt onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT), en via de jaarrekening maakt Sint Annaklooster deze bezoldiging in de WNT paragraaf openbaar.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling, aan zorgbehoevenden en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord

Samenvatting meerjarenbeleidsplan 2021-2023

Jaarverslagen

Wil jij weten of Sint Annaklooster iets voor jou is?

Deel jij onze visie?
Dan maakt Sint Annaklooster graag kennis met jou!