Skip to main content

Sint Annaklooster

Organisatie

Organogram

Binnen Sint Annaklooster wordt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk belegd.  Eigen verantwoordelijkheid en eigen regie worden hierbij gestimuleerd vanuit de visie op TEAMkracht. Alle zorgteams hebben een Verpleegkundig Aanvoerder plus een teamversterker die als coach voor de teams fungeert.  

Judith is Verpleegkundig Aanvoerder bij de Zomereik, onze kleinschalige verpleegafdeling voor mensen met dementie