Skip to main content

logo

Bel ons

Mail ons

Overig nieuws

Samen sterk: opnieuw hoogste trede behaald op prestatieladder socialer ondernemen

Met trots kondigen wij aan dat we wederom het PSO Trede 3 certificaat hebben behaald. Dit certificaat, toegekend door PSO-Nederland, erkent onze voortdurende inzet voor sociaal ondernemen in het bieden van leerwerkplekken en het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het landelijke keurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties sociaal ondernemen. Trede 3 is de hoogste erkenning binnen deze prestatieladder en bevestigt daarbij dat Sint Annaklooster behoort tot de koplopers op het gebied van inclusief en sociaal ondernemerschap.

Ook binnen onze zorgafdelingen werken collega’s uit de PSO-doelgroep. Bijvoorbeeld medewerkers die een leerwerktraject volgen, die uit een uitkeringssituatie komen, onder de participatiewet vallen, of na een periode van arbeidsongeschiktheid weer starten met een nieuwe baan. Samen met de medewerker wordt gekeken naar de mogelijkheden en eventuele beperkingen. Waar nodig bieden we extra begeleiding of zorgen we voor eventuele aanpassingen in functie, werkwerkplek of werkproces.

HR-adviseur Mieke Blankers licht toe: “Het viel de auditor tijdens de interviews op dat we warme aandacht hebben voor onze medewerkers en hun begeleidings- en ontwikkelingsbehoefte én dat we iedere medewerker gelijkwaardig behandelen, ongeacht hun achtergrond. Hiermee voldoen we aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot begeleiding en ontwikkeling, passend werk, integratie en functioneren."

Met deze hercertificering laten wij zien dat onze organisatie niet alleen voldoet aan de eisen van PSO-Nederland, het onderschrijft waar we als kleurrijke organisatie voor staan; iedereen is welkom.

Wij zijn trots op de bijdrage die wij leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. De hercertificering motiveert ons om ons blijvend in te zetten voor een diverse en inclusieve werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen mee kan doen!

Op de foto staan collega's: Angelique Hovens, Lemar Sulhdost, Mieke Blankers, Charlotte van Dommelen, Remco Geers en Anita Schavemaker.


Over dit artikel
  • Geplaatst op:
    04 juli 2024
  • Aangepast op:
    04 juli 2024
  • Categorie:
    Overig nieuws

Laatste nieuws