Skip to main content

Overig nieuws

7 geslaagden voor het leer-werktraject tot assistent dienstverlening en zorg

Sint Annaklooster heeft zich, als erkend leerbedrijf, medio 2020 aangesloten bij ‘De achthonderd’. Samen met de Gemeente, UWV, Ergon en opleiders hebben we de handen ineen geslagen om kandidaten door middel van een opleiding, in combinatie met leren en extra ondersteuning, te begeleiden naar een duurzame arbeidsrelatie.

In oktober 2020 zijn 7 kandidaten gestart met een leer-werktraject voor de functie assistent dienstverlening en zorg. Door middel van een buddyconstructie en begeleiding vanuit het Ster college waren er duidelijke kaders en een goede begeleiding voor de deelnemers. Bij de deelnemers is een groei te zien, zowel op persoonlijk vlak als op taalgebied en werknemersvaardigheden. In juli 2021 hebben alle kandidaten het traject positief afgerond en hun diploma in ontvangst genomen.

“Door middel van dit traject draagt Sint Annaklooster maatschappelijk bij aan het bieden van duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben ervaren dat mensen die niet voldoende hebben aan de reguliere voorzieningen op de opleidings- en arbeidsmarkt, zich met weinig aanpassingen kunnen ontwikkelen tot zeer bekwame en loyale werknemers’ aldus Anita Schavemaker, algemeen directeur/ bestuurder Sint Annaklooster.

Beeldende begeleiding voor hospicegasten Valkenhaeghe

Deze maand zijn we op Valkenhaeghe gestart met een proef met beeldende begeleiding voor hospicegasten. Beeldende begeleiding helpt om gevoelens, gedachten, vragen en herinneringen letterlijk ‘vorm’ te geven door middel van schilderen, symbolen, herinneringsdoosjes, foto’s of het schrijven van een brief of gedicht.

Zingeving en unieke uitingen
Beeldend begeleider Bente Schonkeren over haar begeleiding: “Beeldende begeleiding luistert en kijkt waar iemand zingeving ervaart”. De magie van deze begeleiding zit ‘m in de beeldende vertaling. Vanuit de gast ontstaat een unieke uiting, die soms zoveel makkelijker en veelzeggender kan zijn dan verbaal contact. In de afronding van het leven kan er op deze manier ruimte voor verbinding en innerlijk welzijn ontstaan. Dit kan het loslaten van het leven verzachten. En tegelijkertijd kan het helpend zijn in het rouwproces van dierbaren.”

“De mevrouw op de foto wist meteen wat ze wilde schilderen: een open ruimte met bloemen, gras, grond, zon en een lekker briesje. Geconcentreerd aan het werk won ze aan vertrouwen en genoot ze van haar autonomie. Zíj́ bepaalt op het doek! Het plezier en de warmte die ze erin terugvond gaf haar de moed om het schilderen door te blijven zetten. Zo ontdekte mevrouw een eigen vorm van zingeving!”

Pilot
Als de pilot na drie maanden een succes blijkt, wordt er gekeken of de beeldende ondersteuning ook ingezet kan worden op andere locaties. Meer informatie over beeldende begeleiding vind je op Levensmonumenten (benteschonkeren.nl).

bb 3

Cohort afdeling bij Valkenhaeghe

 • Subtitel van het artikel: Het zijn de zorgkanjers van Valkenhaeghe die het gaan doen!

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Zuidoost-Brabant neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende dagen verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Zo heeft Sint Annaklooster, waar Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe een onderdeel van is, haar locatie Valkenhaeghe gereed gemaakt voor een cohort afdeling voor 10 mensen die terminaal zijn met een Corona Covid-19 besmetting. Valkenhaeghe zal in een later stadium weer volledig in gebruik worden genomen als Hospice en Logeerhuis, waar mensen ook tijdelijk kunnen verblijven met zorg.

Spannend maar wel een uitdaging’; aldus het team van Valkenhaeghe. Iris van Stiphout, hospice verpleegkundige en sinds 6,5 jaar werkzaam bij Sint Annaklooster vertelt:
“De afgelopen weken hebben we allemaal gezien dat de druk in de ziekenhuizen groter werd. Voor mij gaf dit onder andere een machteloos gevoel. Wetende dat je zoveel kan en wil betekenen. Vooral om de ziekenhuizen te ondersteunen en te ontlasten. We wisten dat de druk bij Sint Annaklooster ook groter zou worden. Voor mij voelt het daarom als vanzelfsprekend om nu een extra tandje bij te zetten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we deze uitdaging met z’n allen aan kunnen gaan. Je merkt zoveel saamhorigheid. Iedereen denkt mee en ondersteunt elkaar. Het is natuurlijk ontzettend spannend en iets wat we nog nooit en op zo’n schaal hebben meegemaakt”. 

Op de vraag hoe Sint Annaklooster het team hierbij kan ondersteunen vertelt Iris van Stiphout het volgende: “Door te blijven doen wat er nu wordt gedaan. We worden goed geïnformeerd en ondersteund. We worden extra begeleid. Alle vragen worden direct beantwoord. Mocht er nog geen antwoord zijn, dan wordt er meteen werk van gemaakt om de duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen.  Als team kunnen we gebruik maken van een coach,  die ons kan steunen en adviseren wanneer we dit nodig hebben. Voor mijn gevoel wordt aan alles gedacht en er ook rekening mee gehouden dat het voor het team heel spannend is. Belangrijk is om in deze periode en daarna, optimaal met elkaar te blijven communiceren en oog te hebben voor elkaar. Wat daarnaast ook belangrijk is, is dat er dagelijks gekeken moet worden naar de stand van zaken en waar nodig werkwijzen en/of handelingen bijgestuurd moeten worden. We gaan er samen voor zorgen dat we ook de eindstreep halen!“.

Dankzij donatie van de RopaRun kunnen wij gebruik maken van drie koppelbedden

Dankzij donatie van de RopaRun kan Sint Annaklooster sinds december 2019 gebruik maken van drie koppelbedden

Partners konden in onze hospices en verpleeghuizen altijd al blijven slapen op een stretcher, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken bij de kwaliteit van deze koppelbedden.
Wij zijn enorm blij met deze schenking, het is een verbetering voor de nabijheid van partners en mantelzorgers binnen onze locaties. RopaRun heel erg bedankt!
Lees in bijgaand verhaal waarom het zo belangrijk is om gebruik te kunnen maken van een koppelbed in een Verpleeghuis en in bijgaand verhaal in een Hospice om het mogelijk te maken dat de gasten en hun meest dierbare naasten dicht bij elkaar kunnen zijn.

De Wensboom bestaat 10 jaar

9 januari is het 10 jaar geleden dat De Wensboom is opgericht. De Wensboom is een initiatief van vrijwilligers van Sint Annaklooster. Zij helpen om persoonlijke (soms laatste) wensen van bewoners en gasten van de hospices, logeer- en verpleeghuizen en woonzorgcentrum Antonius uit te laten komen.

Martin de Kort, vrijwilliger en voorzitter van De Wensboom: “Eigenlijk zijn de meeste wensen best klein. Mensen willen bijvoorbeeld nog een keertje lunchen, pizza eten met familie of vriendinnen, een bezoekje brengen aan een dierbare plek of nog een keer naar een voetbalwedstrijd. We krijgen ook vaak wensen om iets te organiseren voor de afdeling waar iemand woont. Dan organiseren we bijvoorbeeld een sjoelwedstrijd of muziekavond. Natuurlijk altijd inclusief lekkere hapjes.”

Ritje in een rode Ferrari

Een groep van vrijwilligers zorgt ervoor dat op elke locatie de wensen vervuld worden. Martin de Kort: “Soms moeten we echt alles uit de kast halen om de wens in vervulling te laten gaan. Ik herinner me een wens van een mevrouw die wel eens een ritje wilde maken in een rode Ferrari, en dan liefst met een knappe chauffeur. Ook de wens om met een motorclub nog een rit te maken en een kerkelijke inzegening van een huwelijk waren lastig in te vullen maar deze wensen zijn wel allemaal ingevuld. En het was heel mooi en bijzonder. Als er medische assistentie bij de uitvoering van een wens nodig is dan roepen we de hulp in van de Wensambulance. Een mevrouw wilde graag naar Lourdes in Frankrijk. Voor de vrijwilligers van de Wensboom niet uitvoerbaar, maar voor de Wensambulance wel”.

Winter- en zomeractiviteit

Elke winter en zomer organiseert De Wensboom op elke locatie een activiteit. In december hebben vrijwilligers een uitgebreid kerstdiner gemaakt voor gasten van hospices De Regenboog en Valkenhaeghe. In de zomer hebben ze een BBQ georganiseerd met een frietwagen plus een openluchtconcert.

Martin de Kort: “Tijdens het kerstdiner mocht elke gast ook 2 familieleden uitnodigen om mee te eten. Die lach op de gezichten en de dankbare woorden. Daar doe je dit werk voor.”

Financiën

Voor de gasten zijn er géén kosten verbonden aan de uitgevoerde wens. De Wensboom is afhankelijk van giften. 

Meer informatie

www.sintannaklooster.nl/wensboom 

 logo de wensboom 10 jaar 300 dpi

 

Een hartverwarmende boodschap van Burgemeester Jorritsma

 • Subtitel van het artikel: Een hartverwarmende boodschap van Burgemeester Jorritsma aan medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster
 • Video: Website bezoeken
Op 04 juni 2020 jl. had Verpleeghuis Eikenburg van Sint Annaklooster de eer om Burgemeester Jorritsma te mogen ontvangen. Met gepaste afstand en inachtneming van de overige maatregelen, bracht hij een bezoek aan de locatie om de bewoners een hart onder de riem te steken en medewerkers en vrijwilligers toe te spreken en te danken voor hun hartverwarmende zorg voor de bewoners. Er werd een demonstratie gegeven van het gebruik van een babyfoon achter glas, waarmee bewoners afgelopen periode veilig bezoek konden ontvangen.  Het betrof een zeer waardevol bezoek. Bekijk hieronder de videoboodschap van Burgemeester Jorritsma.

Gemeente Eindhoven zet Sint Annaklooster in het zonnetje

Het Werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven waardeert de goede samenwerking tussen Sint Annaklooster en de gemeente. Het gaat met name over onze grote inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een plek te geven.

In het kader van de Dag van de Ondernemer heeft Ank van de Heuvel van het Werkgelegenheidsteam gemeente Eindhoven ons een attentie gegeven om de goede samenwerking te benadrukken.

De attentie werd in ontvangst genomen door teamhoofd Hulp bij het Huishouden Corry van Kemenade. Nieuwe medewerkers voor deze afdeling worden veelal aangetrokken via het Werkgelegenheidsteam.

(leer)werkplekken

Het bieden van een (leer)werkplek is voor Sint Annaklooster vanzelfsprekend. Iedereen moet immers mee kunnen doen aan de maatschappij. Sint Annaklooster is een kleurrijke organisatie waar we respect hebben voor iedereen ongeacht afkomst, geslacht, religie of geaardheid.  

Als werkgever wil Sint Annaklooster de potentiële medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt een kans geven. Sint Annaklooster gelooft ook dat de diversiteit ten goede komt aan iedereen plus aan de organisatie.

Hartverwarmende boodschappenactie voor Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe

Winkelcentrum Mierloseweg Helmond heeft onlangs een boodschappenactie gehouden waarbij de opbrengst voor Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is. Vrijdag 02 juli 2021 werd de cheque van 2.000 euro overhandigd.

De exclusieve tas was te koop à 2 euro bij de deelnemende winkeliers aan de Mierloseweg. Er zijn maar liefst 1.000 tassen verkocht. ‘Geweldig om te vernemen dat Winkelierscentrum Mierloseweg Helmond Valkenhaeghe een warm hart toe draagt’: aldus Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder Sint Annaklooster.

Door steun van particulieren en bedrijven is het mogelijk om bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe extra comfort te bieden aan gasten in de laatste fase van het leven. Donaties zijn dan ook altijd meer dan welkom. Voor de 2.000 euro wist het team van Valkenhaeghe meteen een goede invulling: een luxe sta-op-stoel voor algemeen gebruik.

Het Prezo Care Keurmerk is behaald voor Sint Annaklooster!

Hartverwarmend en professioneel. 

In september en oktober van dit jaar zijn er verschillende audits voor het Prezo Keurmerk binnen Sint Annaklooster uitgevoerd. Het Prezo Care keurmerk gaat uit van verhalen en observaties in de praktijk. In die verhalen zitten dilemma’s en risico’s. De manier waarop je hier als organisatie mee om kunt gaan bepaalt hoe goed het gaat.
In de wijkteams en op locatie Verpleeghuis Eikenburg hebben auditoren meegelopen, op locatie Antonius hebben zij een onverwacht bezoek gebracht. De auditoren hebben cliënten en mantelzorgers gesproken en een teamoverleg van Rentree bijgewoond.

Wat de auditoren het meest opvalt is onze hartverwarmende en flexibele zorg. Mevr. Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder van Sint Annaklooster vindt het een groot compliment voor de organisatie om terug te horen van de auditoren dat iedereen deze hartverwarmende en flexibele zorg ook laat zien. Genoemd werd dat het in ons ‘DNA’ zit. De auditoren ervaren bij Sint Annaklooster meer dan gemiddeld dat we ons verplaatsen in onze cliënten om te zorgen dat zij de zorg of begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Medewerkers stralen daarbij rust en vriendelijkheid uit en zijn creatief in het bedenken van gezamenlijke oplossingen om de zorg nog net een beetje beter te maken.

Wat een uitdaging is voor medewerkers is dat we soms ook onze grenzen moeten aangeven om professioneel te blijven. Zo lang we deze grenzen met elkaar en ook met onze cliënten en mantelzorgers blijven bespreken, kunnen we blijven doen waar Sint Annaklooster goed in is: kleinschalige hartverwarmende en professionele zorg voor mensen die dat nodig hebben.

Cliënten ervaren aandacht, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Het leiderschap en de ondersteuning zijn dienend aan de bedoeling van Sint Annaklooster. Medewerkers voelen zich gehoord en ervaren ruimte. Met name in de deskundigheid die we ontwikkelen in het bieden van welzijn aan cliënten met dementie. Door te leren en vooral te reflecteren kan dit bijdragen aan toekomstbestendigheid van hartverwarmende zorg.

 

Jaardocument 2021

2021 was alweer een bijzonder jaar. We dachten dat we de eerste stappen zouden kunnen zetten naar een samenleving zonder corona. Helaas duurde het allemaal langer dan we zouden willen en namen de onzekerheden zelfs weer toe. 

2021 heeft ook een aantal mooie mijlpalen gebracht: 

 • We zijn doorgegaan met TEAMkracht: een traject op weg naar zelforganisatie. Er zijn (verpleegkundig) aanvoerders aangesteld die als teamlid de teams versterken.
 • We hebben nieuwe technologie ingezet om cliënten te helpen.
 • Op het prachtige landgoed Eikenburg is verpleegafdeling De Zomereik geopend en zijn onze nieuwe bewoners verwelkomd.
 • Onze ICT omgeving is aangepast en verbeterd, met een gebruiksvriendelijk sociaal intranet, zodat we onze medewerkers en vrijwilligers nog beter van de benodigde informatie kunnen voorzien.
 • 2021 is ook een jaar waarin we nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan.

Thema: Samen op reis

In het jaardocument 2021 staat het thema samen op reis centraal. Een thema dat past bij het meerjarenbeleidsplan 2021-2023: Expeditie
Sint Annaklooster: op reis naar een nieuwe horizon. 

Lees het Jaardocument 2021

Op de foto: de huiskamer van de nieuwe verpleegafdeling De Zomereik

 

Keurmerken Preze Care en Prezo Hospicezorg behaald

Op dinsdag 15 maart hebben de verpleeghuislocaties en de thuiszorgteams het Prezo Care keurmerk behaald. Het team van auditoren ziet een lerende organisatie waarin teams eigen verantwoordelijkheden pakken en waar persoonlijke aandacht voor cliënten duidelijk zichtbaar is. In de eindrapportage worden mooie voorbeelden uit de dagelijkse zorg van Sint Annaklooster beschreven.

 prezo.png

Prezo Hospicezorg

Naast het Prezo Care keurmerk hebben ook onze hospices het Prezo Hospicezorg keurmerk behaald.
Op woensdag 20 april hebben 3 auditoren van Stichting Perspekt onze hospices Valkenhaeghe, de Regenboog en In Via bezocht. De conclusie was dat zij 3 volwaardige hospices hebben gezien die het Prezo Hospicezorg keurmerk verdienen. De auditoren zien een organisatie die leergierig is. Ze zien dat de nieuwe verpleegkundig aanvoerders de zorg op de afdeling samen met het team goed organiseren en dat een team van ondersteunende diensten de zaken goed op orde heeft. 

Aandachtspunt is het eenvoudiger maken van de zorgleefplannen. Het team Kwaliteit gaat hiermee aan de slag. 

Bestuurder Anita Schavemaker: We vieren dat we als organisatie ondanks de Coronaperiode de aandacht en zorg aan onze cliënten zo goed hebben georganiseerd. Wat fijn dat we dit resultaat samen hebben kunnen bereiken!

Maatschappelijk jaardocument 2023 gepubliceerd

 • Subtitel van het artikel: HIER kijken we vanuit een positieve blik hoe het anders kan.

Met trots presenteren wij u het jaarverslag van Sint Annaklooster voor het jaar 2023. Dit document biedt een gedetailleerd inzicht in de inrichting van de organisatie, wijze van besturen en toezicht, het algemeen beleid, de bedrijfsvoering en het financieel beleid inclusief jaarrekening.

In de wereld van zorg en begeleiding worden we voortdurend geconfronteerd met uitdagingen. In het afgelopen jaar zagen we duidelijk dat anders organiseren van de (ouderen)zorg een noodzaak is. Zowel maatschappelijk gezien, maar zeker ook vanwege groeiende personeelstekorten en een toenemende vraag naar meer complexe zorg.
In het afgelopen jaar hebben we ons opnieuw ingezet om oprechte zorg en aandacht te leveren. Dit jaarverslag geeft een beeld van onze flexibiliteit en de wil om continu te leren en te optimaliseren. We hebben geïnvesteerd in nieuwe technologieën, processen geoptimaliseerd en ons zorgaanbod verder verbeterd. Daarbij hebben we vastgehouden aan onze kernwaarden: ‘Samen’, ‘Zijn’, ‘Hartverwarmend’ en ‘Eigen regie & verantwoordelijkheid’.

Namens het gehele team van Sint Annaklooster willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan ons succes.
Samen kijken we uit naar de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, terwijl we blijven streven naar een verbetering van welzijn.

Met hartelijke groet,
Anita Schavemaker (Algemeen Directeur/ Bestuurder)

Lees het jaarverslag hier.

Officiële opening nieuwe verpleegafdeling ‘De Zomereik’

Op 30 september 2021 openden wij feestelijk de deuren van de nieuwe verpleegafdeling ‘De Zomereik’. De Eindhovense wethouder Renate Richters verrichte de offiële openingshandeling. De zomereik is een prachtige locatie op Landgoed Eikenburg en bestaat uit 11 zorgappartementen voor mensen met dementie.

Op 30 januari 2021 bestaat Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe 10 jaar

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe bestaat 10 jaar. Sint Annaklooster had deze mijlpaal graag samen met de medewerkers, vrijwilligers, verwijzers en de vrienden van Valkenhaeghe willen vieren. Gezien de coronamaatregelen zal er hiervoor later in het jaar een mogelijkheid zijn.

 

 

 

 

 

Mevr. Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder Sint Annaklooster laat weten enorm trots te zijn op het team van Valkenhaeghe. Valkenhaeghe heeft zich de afgelopen 10 jaar geweldig weten te profileren in de regio. Het team van Valkenhaeghe betreft een sterk, flexibel en deskundig team. Dat blijkt ook uit het feit dat Valkenhaeghe momenteel, net als tijdens de eerste besmettingsgolf, fungeert als een speciale cohort-afdeling voor de regio, waar COVID-19 patiënten worden verpleegd. Het is prettig dat Valkenhaeghe hiermee voldoet aan de maatschappelijke vraag in de regio van dit moment. Echter, we kijken uit naar het moment waarop Valkenhaeghe weer een Hospice en Logeerhuis voor reguliere cliënten zal zijn en we de corona periode achter ons kunnen laten. 

Reactie op negatieve publicatie over Verpleeghuis Eikenburg in het Eindhovens Dagblad

Op 23 december jl. werden we overvallen door een negatieve publicatie over locatie Verpleeghuis Eikenburg in het Eindhovens Dagblad waarin gesuggereerd wordt dat we onze bewoners al weken niet douchen en dat ze sinds november opgesloten zitten in het gebouw. Ondanks onze zorgvuldige antwoorden op de vragen van het ED heeft de krant een artikel gepubliceerd dat geen recht doet aan de werkelijkheid en de grote zorgvuldigheid die wij altijd - en nu in coronatijd nog eens extra - jegens bewoners en familie/naasten, medewerkers en vrijwilligers dagelijks betrachten.

Dit is heel vervelend om te lezen, zeker omdat we weten dat de realiteit anders is. Het is een artikel dat vragen oproept. Daarom willen we via dit bericht de mogelijke maatschappelijke onrust die is ontstaan wegnemen.

Wat zijn de feiten? Op 12 december jl. is een medewerker positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD en de specialist ouderengeneeskunde is besloten om bewoners uit voorzorg een week niet te douchen, omdat dan de kans op verspreiding van het virus een groter risico is voor zowel bewoners als medewerkers. Niet douchen betekent uiteraard niet dat de bewoners niet gewassen worden. Bewoners hebben, in deze periode vanzelfsprekend de benodigde zorg ontvangen op gebied van persoonlijke hygiëne, waaronder wassen.

Op donderdag 17 december 2020 is een bewoner positief getest op COVID-19. Daarop is besloten om het verscherpt toezicht (incluis het tijdelijk niet douchen) tot en met 26 december 2020 te handhaven. Door de specialist ouderengeneeskunde is aangegeven dat vanaf 24 december 2020 de bewoners weer gedoucht kunnen worden.

Deze aanpak is voorgelegd aan de GGD, die hierop akkoord heeft gegeven. Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost: “De GGD denkt altijd mee met organisaties en biedt advies op maat. Er kan in deze specifieke situatie een afweging zijn gemaakt in overleg met betrokkenen om voor iedereen het risico op verdere verspreiding te verlagen. Dat er in deze situatie is gekozen om het douchen een week over ter slaan en bewoners de normale dagelijkse zorg te bieden heeft de GGD niet afgeraden, sterker nog wij begrijpen deze tijdelijke voorzorgsmaatregel ter bescherming van bewoners en medewerkers.”

Helaas lezen we in de berichtgeving van het ED iets anders, waardoor het lijkt of wij iets opzienbarends hebben gedaan door onze bewoners tijdelijk niet te douchen. Maar het is dus nadrukkelijk gebeurd in samenspraak met de GGD.

Ten aanzien van de uitjes. Eerder hebben wij u na een positieve test van één van onze bewoners in een brief uitgelegd dat uitjes die niet medisch noodzakelijk zijn, niet zijn toegestaan. In de praktijk komt dat neer op “met klem afraden” omdat we bewoners een bezoek aan de familie juridisch niet kunnen ontzeggen. Ook bij deze maatregel hebben wij ons laten leiden door adviezen van het RIVM en de GGD. De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt dit beleid.

Tot onze spijt is door het artikel in het ED het beeld ontstaan dat de bewoners opgesloten zitten in het gebouw. Dat is, zoals u weet, geenszins het geval. Bewoners kunnen bezoek ontvangen, als er een wens is tot gezamenlijk dineren zorgen we ervoor dat we dit in Verpleeghuis Eikenburg sfeervol plaats kan vinden. Verpleeghuis Eikenburg ligt in een parkachtige omgeving waarin de bewoners met familie en/of hun naasten van harte zijn uitgenodigd om een wandeling te maken.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van moeilijke keuzes maken tussen nabijheid en afstand houden, het handhaven van de anderhalve meter en zorgen op een heel andere wijze dan we gewoon zijn. Al die inspanningen hebben we gedaan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor onze cliënten en hun familie en/of naasten, als ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.

In een verpleeghuis met mensen met dementiële problematiek is het in coronatijd voortdurend balanceren op een dun koord van moeilijke dilemma’s. Dat lukt de ene dag beter dan de andere. Gedurende de eerste golf is het verpleeghuis volgens landelijk beleid gesloten geweest, tot heden hebben bewoners - ondanks de tweede golf - onder voorwaarden voortdurend bezoek kunnen ontvangen.

Door de risico’s zorgvuldig af te wegen en acties uit te voeren die de veiligheid voor bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers verhogen doen we er als organisatie alles aan om verspreiding van het virus tegen te gaan én open te kunnen blijven voor bezoek. Wij werken hier met alle betrokkenen dagelijks zeer hard aan, daar zijn wij onze medewerkers en vrijwilligers zeer erkentelijk voor.

Resultaten PREM wijkverpleging

De resultaten van de PREM Wijkverpleging zijn weer binnen en het zijn resultaten waar we trots op mogen zijn!

De PREM is een landelijk afgestemde methode die de ervaring en beleving met de wijkverpleging meet. Van de 140 cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld, beveelt 85% de wijkverpleging van Sint Annaklooster aan. Een score om trots op te zijn!

Natuurlijk gaan we álle ervaringen en belevingen van de respondenten gebruiken om verder te leren en ontwikkelen. 

Samen sterk: opnieuw hoogste trede behaald op prestatieladder socialer ondernemen

Met trots kondigen wij aan dat we wederom het PSO Trede 3 certificaat hebben behaald. Dit certificaat, toegekend door PSO-Nederland, erkent onze voortdurende inzet voor sociaal ondernemen in het bieden van leerwerkplekken en het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het landelijke keurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties sociaal ondernemen. Trede 3 is de hoogste erkenning binnen deze prestatieladder en bevestigt daarbij dat Sint Annaklooster behoort tot de koplopers op het gebied van inclusief en sociaal ondernemerschap.

Ook binnen onze zorgafdelingen werken collega’s uit de PSO-doelgroep. Bijvoorbeeld medewerkers die een leerwerktraject volgen, die uit een uitkeringssituatie komen, onder de participatiewet vallen, of na een periode van arbeidsongeschiktheid weer starten met een nieuwe baan. Samen met de medewerker wordt gekeken naar de mogelijkheden en eventuele beperkingen. Waar nodig bieden we extra begeleiding of zorgen we voor eventuele aanpassingen in functie, werkwerkplek of werkproces.

HR-adviseur Mieke Blankers licht toe: “Het viel de auditor tijdens de interviews op dat we warme aandacht hebben voor onze medewerkers en hun begeleidings- en ontwikkelingsbehoefte én dat we iedere medewerker gelijkwaardig behandelen, ongeacht hun achtergrond. Hiermee voldoen we aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot begeleiding en ontwikkeling, passend werk, integratie en functioneren."

Met deze hercertificering laten wij zien dat onze organisatie niet alleen voldoet aan de eisen van PSO-Nederland, het onderschrijft waar we als kleurrijke organisatie voor staan; iedereen is welkom.

Wij zijn trots op de bijdrage die wij leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. De hercertificering motiveert ons om ons blijvend in te zetten voor een diverse en inclusieve werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen mee kan doen!

Op de foto staan collega's: Angelique Hovens, Lemar Sulhdost, Mieke Blankers, Charlotte van Dommelen, Remco Geers en Anita Schavemaker.

Sint Annaklooster en Trudo bereiken akkoord over de huurovereenkomst voor hospice en logeerhuis

Hospice de Regenboog, Logeerhuis en Hospice In Via en het kantoor van Sint Annaklooster worden de komende jaren bijeengebracht in vernieuwde paviljoenen op landgoed Eikenburg in Eindhoven

Dinsdag 27 oktober jl. bereikten zorgorganisatie Sint Annaklooster en woningcorporatie Trudo een akkoord over de huurovereenkomst. Fase één, de verbouwing van het voormalig inloophuis De Eik, is onlangs al van start gegaan. Sint Annaklooster wil in de te verbouwen paviljoens een aantal van haar activiteiten op Eikenburg in één gebouw concentreren.
Sint Annaklooster is al jaren naar tevredenheid gevestigd op het mooie landgoed Eikenburg, aldus Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder van Sint Annaklooster, zeker ook omdat de organisatie is ontstaan vanuit de congregatie Zusters van Liefde van Jozef en Maria in Eindhoven. Van daaruit nam de instelling ook de zorg voor de congregatie van de Broeders van Liefde over.

De paviljoens blijven intact, maar toch krijgt Sint Annaklooster meer ruimte door de nu open begane grond dicht te bouwen. Hier komt ook een restaurant voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Verder wordt het aantal kamers en appartementen bij De Regenboog en In Via uitgebreid en komt er een kleinschalige verpleegafdeling voor mensen met dementie.
Tijdens de verbouwing blijft In Via open, vertelt de bestuurder. “Er is een enorm tekort aan kortdurend verblijfplekken voor ouderen. Maar om verder uit te breiden hebben we nog een andere uitdaging: de krappe arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan personeel in de hele sector. We kunnen wel van alles bedenken maar we moeten ook de zorg kunnen leveren”, aldus Schavemaker.
Naar verwachting is fase 1 van de verbouwing aan het einde van het voorjaar 2021 gereed.
Als Pleinschool Helder verhuisd is, kan fase 2 starten. Wat er daarna met locatie In Via gaat gebeuren, vindt in overleg met ‘huisbaas’ Trudo plaats.

Trudo heeft sinds 2014 het beheer en eigendom van Eikenburg van de Broeders overgenomen. In het gebied is in het verleden altijd een mix van functies geweest: wonen, zorg en onderwijs. Die mix blijft, waarbij Annaklooster de belangrijkste partner is als het om de zorgfunctie gaat. De woonfunctie wilde Trudo uitbreiden. In het monumentale hoofdgebouw zijn inmiddels 70 appartementen gerealiseerd. Trudo is onlangs gestart met de bouw van 28 houten woonappartementen op de plaats van de paviljoens Pannenhoef en Leemerhoef.

Sint Annaklooster in de top 2020 van ZorgkaartNederland

Sint Annaklooster behoort met haar locaties tot de beste 10 gewaardeerde organisaties van ZorgkaartNederland.

Top 2020 420x300px 002Dinsdag 01 december 2020 bereikte Sint Annaklooster dit heugelijke nieuws. Met gepaste trots laten we weten dat medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster ook in dit bijzondere jaar in staat zijn geweest om hartverwarmende zorg te verlenen aan haar cliënten. Cliënten en hun naasten weten dit te herkennen en te waarderen.

Elk verpleeghuis en elke thuiszorgorganisatie met dertig of meer waarderingen in 2020 en elk ziekenhuis en kliniek met honderd of meer waarderingen in 2020 deed automatisch mee aan een plek in de ZorgkaartNederland Top 2020.  De waarderingen van de verschillende locaties van een organisatie zijn bij elkaar opgeteld. Aan de hand van deze waarderingen is bepaald wie er in 2020 het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten.

“Het bericht dat we in deze Top2020 staan voor de categorie verpleeghuizen is vooral een blijk van waardering naar onze medewerkers en vrijwilligers, die dit alle dagen weer mogelijk maken”: aldus mevr. Anita Schavemaker algemeen directeur/bestuurder Sint Annaklooster.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Met patiëntener-varingen op ZorgkaartNederland maken we samen de zorg beter.

Sint Annaklooster werkt met ZorgCoöperatie Brabant en Neos samen binnen WMO Begeleiding

Afgelopen december maakte de gemeente Eindhoven na een aanbestedingsprocedure bekend dat 5 partijen vanaf april 2022 de individuele WMO-begeleiding en maatwerk dagbesteding gegund krijgen.

ZorgCoöperatie Brabant, Sint Annaklooster en Neos hebben samen alle specialistische kennis in huis om de brede doelgroep van de WMO optimaal te kunnen ondersteunen. Daarom hebben deze drie organisaties in 2021 een samenwerking voorbereid. Om verder invulling te geven aan deze samenwerking  werd op donderdag 3 februari, een samenwerkingsovereenkomst getekend door de bestuurders. 

“We zijn er trots op dat ook de gemeente Eindhoven de kracht van dit samenwerkingsverband ziet en daarom heeft besloten dat onze drie organisaties samen vanaf 1 april 2022, één van de 5 partijen voor de WMO-begeleiding van de gemeente Eindhoven zijn”, zegt Raoul Bakkes, directeur-bestuurder bij Neos.

Het samenwerkingsverband van ZorgCoöperatie Brabant, Neos en Sint Annaklooster stelt de inwoner en het eigen herstelproces centraal, staat voor het leveren van maatwerk en richt zich op de eigen kracht van de inwoner waarbij we het netwerk actief betrekken.

Trede 3 behaald op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Sint Annaklooster heeft het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hoog in het vaandel staan. Het behalen van trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) bevestigt waar wij als kleurrijke organisatie voor staan: iedereen is welkom ongeacht geloof, afkomst, geslacht of seksuele voorkeur.

Met het behalen van trede 3, de hoogste trede, behoren we tot de koplopers en tot de 10% best presterende organisaties in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samenwerking Werkleerbedrijf gemeente Eindhoven

We werken bijvoorbeeld nauw samen met het Werkleerbedrijf van de gemeente Eindhoven waar vaak nieuwe medewerkers Hulp bij het Huishouden vandaan komen. Een ander voorbeeld is het opleidingstraject assistent dienstverlening en zorg dat in samenwerking met de gemeente Eindhoven en het Summa Collega is ontwikkeld. Deze leerlingen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en krijgen tijdens hun leertraject extra begeleiding. Na het behalen van hun diploma komen zij in vaste dienst bij Sint Annaklooster.

Medewerkers uit PSO-doelgroep

Ook binnen onze zorgafdelingen werken mensen uit de PSO-doelgroep. Bijvoorbeeld medewerkers die uit een uitkeringssituatie komen, onder de participatiewet vallen, als oudere werknemer instromen, of na een periode van arbeidsongeschiktheid weer starten met een nieuwe baan. Samen met de medewerker wordt gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen. Waar nodig bieden we extra begeleiding of zorgen we voor eventuele aanpassingen in functie, werkwerkplek of werkproces.

PSO

PSO is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. De PSO is uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Algemeen logo WIT PSO Prestatieladder Keurmerk sociaal ondernemen social return

Bestuurder Anita Schavemaker: “Wij zijn trots op het behalen van het PSO-keurmerk. Het laat zien dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. We zijn een kleurrijke organisatie en hebben echte aandacht hebben voor passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Vanzelfsprekend zien we collega’s uit de PSO-doelgroep als volwaardige collega die we niet anders behandeld dan andere medewerkers."

Op de foto van links naar rechts Wilm Vervoort (manager HR & Bedrijfsvoering), Mieke Blankers (HR-adviseur), Anita Schavemaker (Bestuurder / Directeur) 

 

 

Wijkteams klaar voor het nieuwe jaar

Sint Annaklooster werkt aan toekomstbestendige thuiszorg. Per 1 januari hebben we 2 wijzigingen doorgevoerd, zodat we de zorg efficiënter kunnen inrichten en aan meer cliënten zorg kunnen verlenen. De wijzigingen: 

 1. Wijkteam Winkelcentrum Woensel en wijkteam Woensel Orion zijn samengevoegd tot 1 team met de nieuwe naam wijkteam Woensel.
 2. De cliënten uit wijkteam Helmond die in Geldrop wonen zijn toegevoegd aan het wijkteam Stratum. In december zijn de cliënten uit Geldrop uitgebreid geinformeerd en is gezorgd voor een warme overdracht. 

Kennismaking teamleden Woensel

In de maand december zijn een aantal sessies georganiseerd om de medewerkers van het nieuwe samengestelde team Woensel kennis met elkaar te laten maken. Wijkverpleegkundige en aanvoerder van het team Anita Bliek: “het grotere team geeft ons meer mogelijkheden om de roosters rond te krijgen. Ik merk dat iedereen positief is. In december hebben we ook onze kantoorruimte opnieuw ingericht. Natuurlijk zijn we meestal op pad, maar als we op kantoor moeten zijn, is een fijne werkomgeving heel prettig.”

wijkteam Woensel kantoorruimte

 

Winnaars zonne-actie nieuwe website

Het totaal aantal zonnetjes welke verstopt zit in de nieuwe website is 8.

De navolgende personen winnen daarom een zomerpakket. Van harte gefeliciteerd en veel plezier met het zomerpakket.

Mevr. MC Bloks-Wijnands; Dhr. A. van de Meijden; Yvonne Schmidt; Jia Hou; Fanny Joosten; Inge Kemper; Milenka van Gerven; Luuk Daamen; Frank van Schijndel; Mariola Weerts

Laatste nieuws