Cohort afdeling bij Valkenhaeghe

Subtitel van het artikel: Het zijn de zorgkanjers van Valkenhaeghe die het gaan doen!

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Zuidoost-Brabant neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende dagen verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Zo heeft Sint Annaklooster, waar Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe een onderdeel van is, haar locatie Valkenhaeghe gereed gemaakt voor een cohort afdeling voor 10 mensen die terminaal zijn met een Corona Covid-19 besmetting. Valkenhaeghe zal in een later stadium weer volledig in gebruik worden genomen als Hospice en Logeerhuis, waar mensen ook tijdelijk kunnen verblijven met zorg.

Spannend maar wel een uitdaging’; aldus het team van Valkenhaeghe. Iris van Stiphout, hospice verpleegkundige en sinds 6,5 jaar werkzaam bij Sint Annaklooster vertelt:
“De afgelopen weken hebben we allemaal gezien dat de druk in de ziekenhuizen groter werd. Voor mij gaf dit onder andere een machteloos gevoel. Wetende dat je zoveel kan en wil betekenen. Vooral om de ziekenhuizen te ondersteunen en te ontlasten. We wisten dat de druk bij Sint Annaklooster ook groter zou worden. Voor mij voelt het daarom als vanzelfsprekend om nu een extra tandje bij te zetten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we deze uitdaging met z’n allen aan kunnen gaan. Je merkt zoveel saamhorigheid. Iedereen denkt mee en ondersteunt elkaar. Het is natuurlijk ontzettend spannend en iets wat we nog nooit en op zo’n schaal hebben meegemaakt”. 

Op de vraag hoe Sint Annaklooster het team hierbij kan ondersteunen vertelt Iris van Stiphout het volgende: “Door te blijven doen wat er nu wordt gedaan. We worden goed geïnformeerd en ondersteund. We worden extra begeleid. Alle vragen worden direct beantwoord. Mocht er nog geen antwoord zijn, dan wordt er meteen werk van gemaakt om de duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen.  Als team kunnen we gebruik maken van een coach,  die ons kan steunen en adviseren wanneer we dit nodig hebben. Voor mijn gevoel wordt aan alles gedacht en er ook rekening mee gehouden dat het voor het team heel spannend is. Belangrijk is om in deze periode en daarna, optimaal met elkaar te blijven communiceren en oog te hebben voor elkaar. Wat daarnaast ook belangrijk is, is dat er dagelijks gekeken moet worden naar de stand van zaken en waar nodig werkwijzen en/of handelingen bijgestuurd moeten worden. We gaan er samen voor zorgen dat we ook de eindstreep halen!“.

Dankzij donatie van de RopaRun kunnen wij gebruik maken van drie koppelbedden

Dankzij donatie van de RopaRun kan Sint Annaklooster sinds december 2019 gebruik maken van drie koppelbedden

Partners konden in onze hospices en verpleeghuizen altijd al blijven slapen op een stretcher, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken bij de kwaliteit van deze koppelbedden.
Wij zijn enorm blij met deze schenking, het is een verbetering voor de nabijheid van partners en mantelzorgers binnen onze locaties. RopaRun heel erg bedankt!
Lees in bijgaand verhaal waarom het zo belangrijk is om gebruik te kunnen maken van een koppelbed in een Verpleeghuis en in bijgaand verhaal in een Hospice om het mogelijk te maken dat de gasten en hun meest dierbare naasten dicht bij elkaar kunnen zijn.

Een hartverwarmende boodschap van Burgemeester Jorritsma

Subtitel van het artikel: Een hartverwarmende boodschap van Burgemeester Jorritsma aan medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XbgeG_chgcs
Op 04 juni 2020 jl. had Verpleeghuis Eikenburg van Sint Annaklooster de eer om Burgemeester Jorritsma te mogen ontvangen. Met gepaste afstand en inachtneming van de overige maatregelen, bracht hij een bezoek aan de locatie om de bewoners een hart onder de riem te steken en medewerkers en vrijwilligers toe te spreken en te danken voor hun hartverwarmende zorg voor de bewoners. Er werd een demonstratie gegeven van het gebruik van een babyfoon achter glas, waarmee bewoners afgelopen periode veilig bezoek konden ontvangen.  Het betrof een zeer waardevol bezoek. Bekijk hieronder de videoboodschap van Burgemeester Jorritsma.

Sint Annaklooster en Trudo bereiken akkoord over de huurovereenkomst voor hospice en logeerhuis

Hospice de Regenboog, Logeerhuis en Hospice In Via en het kantoor van Sint Annaklooster worden de komende jaren bijeengebracht in vernieuwde paviljoenen op landgoed Eikenburg in Eindhoven

Dinsdag 27 oktober jl. bereikten zorgorganisatie Sint Annaklooster en woningcorporatie Trudo een akkoord over de huurovereenkomst. Fase één, de verbouwing van het voormalig inloophuis De Eik, is onlangs al van start gegaan. Sint Annaklooster wil in de te verbouwen paviljoens een aantal van haar activiteiten op Eikenburg in één gebouw concentreren.
Sint Annaklooster is al jaren naar tevredenheid gevestigd op het mooie landgoed Eikenburg, aldus Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder van Sint Annaklooster, zeker ook omdat de organisatie is ontstaan vanuit de congregatie Zusters van Liefde van Jozef en Maria in Eindhoven. Van daaruit nam de instelling ook de zorg voor de congregatie van de Broeders van Liefde over.

De paviljoens blijven intact, maar toch krijgt Sint Annaklooster meer ruimte door de nu open begane grond dicht te bouwen. Hier komt ook een restaurant voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Verder wordt het aantal kamers en appartementen bij De Regenboog en In Via uitgebreid en komt er een kleinschalige verpleegafdeling voor mensen met dementie.
Tijdens de verbouwing blijft In Via open, vertelt de bestuurder. “Er is een enorm tekort aan kortdurend verblijfplekken voor ouderen. Maar om verder uit te breiden hebben we nog een andere uitdaging: de krappe arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan personeel in de hele sector. We kunnen wel van alles bedenken maar we moeten ook de zorg kunnen leveren”, aldus Schavemaker.
Naar verwachting is fase 1 van de verbouwing aan het einde van het voorjaar 2021 gereed.
Als Pleinschool Helder verhuisd is, kan fase 2 starten. Wat er daarna met locatie In Via gaat gebeuren, vindt in overleg met ‘huisbaas’ Trudo plaats.

Trudo heeft sinds 2014 het beheer en eigendom van Eikenburg van de Broeders overgenomen. In het gebied is in het verleden altijd een mix van functies geweest: wonen, zorg en onderwijs. Die mix blijft, waarbij Annaklooster de belangrijkste partner is als het om de zorgfunctie gaat. De woonfunctie wilde Trudo uitbreiden. In het monumentale hoofdgebouw zijn inmiddels 70 appartementen gerealiseerd. Trudo is onlangs gestart met de bouw van 28 houten woonappartementen op de plaats van de paviljoens Pannenhoef en Leemerhoef.

Sint Annaklooster in de top 2020 van ZorgkaartNederland

Sint Annaklooster behoort met haar locaties tot de beste 10 gewaardeerde organisaties van ZorgkaartNederland

Dinsdag 01 december 2020  bereikte Sint Annaklooster dit heugelijke nieuws. Met gepaste trots laten we weten dat medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster ook in dit bijzondere jaar in staat zijn geweest om hartverwarmende zorg te verlenen aan haar cliënten. Cliënten en hun naasten weten dit te herkennen en te waarderen.  

Elk verpleeghuis en elke thuiszorgorganisatie met dertig of meer waarderingen in 2020 en elk ziekenhuis en kliniek met honderd of meer waarderingen in 2020 deed automatisch mee aan een plek in de ZorgkaartNederland Top 2020.  De waarderingen van de verschillende locaties van een organisatie zijn bij elkaar opgeteld. Aan de hand van deze waarderingen is bepaald wie er in 2020 het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten.

“Het bericht dat we in deze Top2020 staan voor de categorie verpleeghuizen is vooral een blijk van waardering naar onze medewerkers en vrijwilligers, die dit alle dagen weer mogelijk maken”: aldus mevr. Anita Schavemaker algemeen directeur/bestuurder Sint Annaklooster.  

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Met patiëntener-varingen op ZorgkaartNederland maken we samen de zorg beter.

Winnaars zonne-actie nieuwe website

Het totaal aantal zonnetjes welke verstopt zit in de nieuwe website is 8.

De navolgende personen winnen daarom een zomerpakket. Van harte gefeliciteerd en veel plezier met het zomerpakket.

Mevr. MC Bloks-Wijnands; Dhr. A. van de Meijden; Yvonne Schmidt; Jia Hou; Fanny Joosten; Inge Kemper; Milenka van Gerven; Luuk Daamen; Frank van Schijndel; Mariola Weerts


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen