Cohort afdeling bij Valkenhaeghe

Subtitel van het artikel: Het zijn de zorgkanjers van Valkenhaeghe die het gaan doen!

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Zuidoost-Brabant neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende dagen verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Zo heeft Sint Annaklooster, waar Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe een onderdeel van is, haar locatie Valkenhaeghe gereed gemaakt voor een cohort afdeling voor 10 mensen die terminaal zijn met een Corona Covid-19 besmetting. Valkenhaeghe zal in een later stadium weer volledig in gebruik worden genomen als Hospice en Logeerhuis, waar mensen ook tijdelijk kunnen verblijven met zorg.

Spannend maar wel een uitdaging’; aldus het team van Valkenhaeghe. Iris van Stiphout, hospice verpleegkundige en sinds 6,5 jaar werkzaam bij Sint Annaklooster vertelt:
“De afgelopen weken hebben we allemaal gezien dat de druk in de ziekenhuizen groter werd. Voor mij gaf dit onder andere een machteloos gevoel. Wetende dat je zoveel kan en wil betekenen. Vooral om de ziekenhuizen te ondersteunen en te ontlasten. We wisten dat de druk bij Sint Annaklooster ook groter zou worden. Voor mij voelt het daarom als vanzelfsprekend om nu een extra tandje bij te zetten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we deze uitdaging met z’n allen aan kunnen gaan. Je merkt zoveel saamhorigheid. Iedereen denkt mee en ondersteunt elkaar. Het is natuurlijk ontzettend spannend en iets wat we nog nooit en op zo’n schaal hebben meegemaakt”. 

Op de vraag hoe Sint Annaklooster het team hierbij kan ondersteunen vertelt Iris van Stiphout het volgende: “Door te blijven doen wat er nu wordt gedaan. We worden goed geïnformeerd en ondersteund. We worden extra begeleid. Alle vragen worden direct beantwoord. Mocht er nog geen antwoord zijn, dan wordt er meteen werk van gemaakt om de duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen.  Als team kunnen we gebruik maken van een coach,  die ons kan steunen en adviseren wanneer we dit nodig hebben. Voor mijn gevoel wordt aan alles gedacht en er ook rekening mee gehouden dat het voor het team heel spannend is. Belangrijk is om in deze periode en daarna, optimaal met elkaar te blijven communiceren en oog te hebben voor elkaar. Wat daarnaast ook belangrijk is, is dat er dagelijks gekeken moet worden naar de stand van zaken en waar nodig werkwijzen en/of handelingen bijgestuurd moeten worden. We gaan er samen voor zorgen dat we ook de eindstreep halen!“.

Dankzij donatie van de RopaRun kunnen wij gebruik maken van drie koppelbedden

Dankzij donatie van de RopaRun kan Sint Annaklooster sinds december 2019 gebruik maken van drie koppelbedden

Partners konden in onze hospices en verpleeghuizen altijd al blijven slapen op een stretcher, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken bij de kwaliteit van deze koppelbedden.
Wij zijn enorm blij met deze schenking, het is een verbetering voor de nabijheid van partners en mantelzorgers binnen onze locaties. RopaRun heel erg bedankt!
Lees in bijgaand verhaal waarom het zo belangrijk is om gebruik te kunnen maken van een koppelbed in een Verpleeghuis en in bijgaand verhaal in een Hospice om het mogelijk te maken dat de gasten en hun meest dierbare naasten dicht bij elkaar kunnen zijn.

Een hartverwarmende boodschap van Burgemeester Jorritsma

Subtitel van het artikel: Een hartverwarmende boodschap van Burgemeester Jorritsma aan medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XbgeG_chgcs
Op 04 juni 2020 jl. had Verpleeghuis Eikenburg van Sint Annaklooster de eer om Burgemeester Jorritsma te mogen ontvangen. Met gepaste afstand en inachtneming van de overige maatregelen, bracht hij een bezoek aan de locatie om de bewoners een hart onder de riem te steken en medewerkers en vrijwilligers toe te spreken en te danken voor hun hartverwarmende zorg voor de bewoners. Er werd een demonstratie gegeven van het gebruik van een babyfoon achter glas, waarmee bewoners afgelopen periode veilig bezoek konden ontvangen.  Het betrof een zeer waardevol bezoek. Bekijk hieronder de videoboodschap van Burgemeester Jorritsma.

Het Prezo Care Keurmerk is behaald voor Sint Annaklooster!

Hartverwarmend en professioneel. 

In september en oktober van dit jaar zijn er verschillende audits voor het Prezo Keurmerk binnen Sint Annaklooster uitgevoerd. Het Prezo Care keurmerk gaat uit van verhalen en observaties in de praktijk. In die verhalen zitten dilemma’s en risico’s. De manier waarop je hier als organisatie mee om kunt gaan bepaalt hoe goed het gaat.
In de wijkteams en op locatie Verpleeghuis Eikenburg hebben auditoren meegelopen, op locatie Antonius hebben zij een onverwacht bezoek gebracht. De auditoren hebben cliënten en mantelzorgers gesproken en een teamoverleg van Rentree bijgewoond.

Wat de auditoren het meest opvalt is onze hartverwarmende en flexibele zorg. Mevr. Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder van Sint Annaklooster vindt het een groot compliment voor de organisatie om terug te horen van de auditoren dat iedereen deze hartverwarmende en flexibele zorg ook laat zien. Genoemd werd dat het in ons ‘DNA’ zit. De auditoren ervaren bij Sint Annaklooster meer dan gemiddeld dat we ons verplaatsen in onze cliënten om te zorgen dat zij de zorg of begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Medewerkers stralen daarbij rust en vriendelijkheid uit en zijn creatief in het bedenken van gezamenlijke oplossingen om de zorg nog net een beetje beter te maken.

Wat een uitdaging is voor medewerkers is dat we soms ook onze grenzen moeten aangeven om professioneel te blijven. Zo lang we deze grenzen met elkaar en ook met onze cliënten en mantelzorgers blijven bespreken, kunnen we blijven doen waar Sint Annaklooster goed in is: kleinschalige hartverwarmende en professionele zorg voor mensen die dat nodig hebben.

Cliënten ervaren aandacht, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Het leiderschap en de ondersteuning zijn dienend aan de bedoeling van Sint Annaklooster. Medewerkers voelen zich gehoord en ervaren ruimte. Met name in de deskundigheid die we ontwikkelen in het bieden van welzijn aan cliënten met dementie. Door te leren en vooral te reflecteren kan dit bijdragen aan toekomstbestendigheid van hartverwarmende zorg.

 

Op 30 januari 2021 bestaat Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe 10 jaar

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe bestaat 10 jaar. Sint Annaklooster had deze mijlpaal graag samen met de medewerkers, vrijwilligers, verwijzers en de vrienden van Valkenhaeghe willen vieren. Gezien de coronamaatregelen zal er hiervoor later in het jaar een mogelijkheid zijn.

 

 

 

 

 

Mevr. Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder Sint Annaklooster laat weten enorm trots te zijn op het team van Valkenhaeghe. Valkenhaeghe heeft zich de afgelopen 10 jaar geweldig weten te profileren in de regio. Het team van Valkenhaeghe betreft een sterk, flexibel en deskundig team. Dat blijkt ook uit het feit dat Valkenhaeghe momenteel, net als tijdens de eerste besmettingsgolf, fungeert als een speciale cohort-afdeling voor de regio, waar COVID-19 patiënten worden verpleegd. Het is prettig dat Valkenhaeghe hiermee voldoet aan de maatschappelijke vraag in de regio van dit moment. Echter, we kijken uit naar het moment waarop Valkenhaeghe weer een Hospice en Logeerhuis voor reguliere cliënten zal zijn en we de corona periode achter ons kunnen laten. 

Reactie op negatieve publicatie over Verpleeghuis Eikenburg in het Eindhovens Dagblad

Op 23 december jl. werden we overvallen door een negatieve publicatie over locatie Verpleeghuis Eikenburg in het Eindhovens Dagblad waarin gesuggereerd wordt dat we onze bewoners al weken niet douchen en dat ze sinds november opgesloten zitten in het gebouw. Ondanks onze zorgvuldige antwoorden op de vragen van het ED heeft de krant een artikel gepubliceerd dat geen recht doet aan de werkelijkheid en de grote zorgvuldigheid die wij altijd - en nu in coronatijd nog eens extra - jegens bewoners en familie/naasten, medewerkers en vrijwilligers dagelijks betrachten.

Dit is heel vervelend om te lezen, zeker omdat we weten dat de realiteit anders is. Het is een artikel dat vragen oproept. Daarom willen we via dit bericht de mogelijke maatschappelijke onrust die is ontstaan wegnemen.

Wat zijn de feiten? Op 12 december jl. is een medewerker positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD en de specialist ouderengeneeskunde is besloten om bewoners uit voorzorg een week niet te douchen, omdat dan de kans op verspreiding van het virus een groter risico is voor zowel bewoners als medewerkers. Niet douchen betekent uiteraard niet dat de bewoners niet gewassen worden. Bewoners hebben, in deze periode vanzelfsprekend de benodigde zorg ontvangen op gebied van persoonlijke hygiëne, waaronder wassen.

Op donderdag 17 december 2020 is een bewoner positief getest op COVID-19. Daarop is besloten om het verscherpt toezicht (incluis het tijdelijk niet douchen) tot en met 26 december 2020 te handhaven. Door de specialist ouderengeneeskunde is aangegeven dat vanaf 24 december 2020 de bewoners weer gedoucht kunnen worden.

Deze aanpak is voorgelegd aan de GGD, die hierop akkoord heeft gegeven. Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost: “De GGD denkt altijd mee met organisaties en biedt advies op maat. Er kan in deze specifieke situatie een afweging zijn gemaakt in overleg met betrokkenen om voor iedereen het risico op verdere verspreiding te verlagen. Dat er in deze situatie is gekozen om het douchen een week over ter slaan en bewoners de normale dagelijkse zorg te bieden heeft de GGD niet afgeraden, sterker nog wij begrijpen deze tijdelijke voorzorgsmaatregel ter bescherming van bewoners en medewerkers.”

Helaas lezen we in de berichtgeving van het ED iets anders, waardoor het lijkt of wij iets opzienbarends hebben gedaan door onze bewoners tijdelijk niet te douchen. Maar het is dus nadrukkelijk gebeurd in samenspraak met de GGD.

Ten aanzien van de uitjes. Eerder hebben wij u na een positieve test van één van onze bewoners in een brief uitgelegd dat uitjes die niet medisch noodzakelijk zijn, niet zijn toegestaan. In de praktijk komt dat neer op “met klem afraden” omdat we bewoners een bezoek aan de familie juridisch niet kunnen ontzeggen. Ook bij deze maatregel hebben wij ons laten leiden door adviezen van het RIVM en de GGD. De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt dit beleid.

Tot onze spijt is door het artikel in het ED het beeld ontstaan dat de bewoners opgesloten zitten in het gebouw. Dat is, zoals u weet, geenszins het geval. Bewoners kunnen bezoek ontvangen, als er een wens is tot gezamenlijk dineren zorgen we ervoor dat we dit in Verpleeghuis Eikenburg sfeervol plaats kan vinden. Verpleeghuis Eikenburg ligt in een parkachtige omgeving waarin de bewoners met familie en/of hun naasten van harte zijn uitgenodigd om een wandeling te maken.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van moeilijke keuzes maken tussen nabijheid en afstand houden, het handhaven van de anderhalve meter en zorgen op een heel andere wijze dan we gewoon zijn. Al die inspanningen hebben we gedaan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor onze cliënten en hun familie en/of naasten, als ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.

In een verpleeghuis met mensen met dementiële problematiek is het in coronatijd voortdurend balanceren op een dun koord van moeilijke dilemma’s. Dat lukt de ene dag beter dan de andere. Gedurende de eerste golf is het verpleeghuis volgens landelijk beleid gesloten geweest, tot heden hebben bewoners - ondanks de tweede golf - onder voorwaarden voortdurend bezoek kunnen ontvangen.

Door de risico’s zorgvuldig af te wegen en acties uit te voeren die de veiligheid voor bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers verhogen doen we er als organisatie alles aan om verspreiding van het virus tegen te gaan én open te kunnen blijven voor bezoek. Wij werken hier met alle betrokkenen dagelijks zeer hard aan, daar zijn wij onze medewerkers en vrijwilligers zeer erkentelijk voor.

Sint Annaklooster en Trudo bereiken akkoord over de huurovereenkomst voor hospice en logeerhuis

Hospice de Regenboog, Logeerhuis en Hospice In Via en het kantoor van Sint Annaklooster worden de komende jaren bijeengebracht in vernieuwde paviljoenen op landgoed Eikenburg in Eindhoven

Dinsdag 27 oktober jl. bereikten zorgorganisatie Sint Annaklooster en woningcorporatie Trudo een akkoord over de huurovereenkomst. Fase één, de verbouwing van het voormalig inloophuis De Eik, is onlangs al van start gegaan. Sint Annaklooster wil in de te verbouwen paviljoens een aantal van haar activiteiten op Eikenburg in één gebouw concentreren.
Sint Annaklooster is al jaren naar tevredenheid gevestigd op het mooie landgoed Eikenburg, aldus Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder van Sint Annaklooster, zeker ook omdat de organisatie is ontstaan vanuit de congregatie Zusters van Liefde van Jozef en Maria in Eindhoven. Van daaruit nam de instelling ook de zorg voor de congregatie van de Broeders van Liefde over.

De paviljoens blijven intact, maar toch krijgt Sint Annaklooster meer ruimte door de nu open begane grond dicht te bouwen. Hier komt ook een restaurant voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Verder wordt het aantal kamers en appartementen bij De Regenboog en In Via uitgebreid en komt er een kleinschalige verpleegafdeling voor mensen met dementie.
Tijdens de verbouwing blijft In Via open, vertelt de bestuurder. “Er is een enorm tekort aan kortdurend verblijfplekken voor ouderen. Maar om verder uit te breiden hebben we nog een andere uitdaging: de krappe arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan personeel in de hele sector. We kunnen wel van alles bedenken maar we moeten ook de zorg kunnen leveren”, aldus Schavemaker.
Naar verwachting is fase 1 van de verbouwing aan het einde van het voorjaar 2021 gereed.
Als Pleinschool Helder verhuisd is, kan fase 2 starten. Wat er daarna met locatie In Via gaat gebeuren, vindt in overleg met ‘huisbaas’ Trudo plaats.

Trudo heeft sinds 2014 het beheer en eigendom van Eikenburg van de Broeders overgenomen. In het gebied is in het verleden altijd een mix van functies geweest: wonen, zorg en onderwijs. Die mix blijft, waarbij Annaklooster de belangrijkste partner is als het om de zorgfunctie gaat. De woonfunctie wilde Trudo uitbreiden. In het monumentale hoofdgebouw zijn inmiddels 70 appartementen gerealiseerd. Trudo is onlangs gestart met de bouw van 28 houten woonappartementen op de plaats van de paviljoens Pannenhoef en Leemerhoef.

Sint Annaklooster in de top 2020 van ZorgkaartNederland

Sint Annaklooster behoort met haar locaties tot de beste 10 gewaardeerde organisaties van ZorgkaartNederland.

Top 2020 420x300px 002Dinsdag 01 december 2020 bereikte Sint Annaklooster dit heugelijke nieuws. Met gepaste trots laten we weten dat medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster ook in dit bijzondere jaar in staat zijn geweest om hartverwarmende zorg te verlenen aan haar cliënten. Cliënten en hun naasten weten dit te herkennen en te waarderen.

Elk verpleeghuis en elke thuiszorgorganisatie met dertig of meer waarderingen in 2020 en elk ziekenhuis en kliniek met honderd of meer waarderingen in 2020 deed automatisch mee aan een plek in de ZorgkaartNederland Top 2020.  De waarderingen van de verschillende locaties van een organisatie zijn bij elkaar opgeteld. Aan de hand van deze waarderingen is bepaald wie er in 2020 het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten.

“Het bericht dat we in deze Top2020 staan voor de categorie verpleeghuizen is vooral een blijk van waardering naar onze medewerkers en vrijwilligers, die dit alle dagen weer mogelijk maken”: aldus mevr. Anita Schavemaker algemeen directeur/bestuurder Sint Annaklooster.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Met patiëntener-varingen op ZorgkaartNederland maken we samen de zorg beter.

Winnaars zonne-actie nieuwe website

Het totaal aantal zonnetjes welke verstopt zit in de nieuwe website is 8.

De navolgende personen winnen daarom een zomerpakket. Van harte gefeliciteerd en veel plezier met het zomerpakket.

Mevr. MC Bloks-Wijnands; Dhr. A. van de Meijden; Yvonne Schmidt; Jia Hou; Fanny Joosten; Inge Kemper; Milenka van Gerven; Luuk Daamen; Frank van Schijndel; Mariola Weerts


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen