Skip to main content

Sint Annaklooster

Organisatie

Samen slim in Zuidoost-Brabant

Samen met de zorgorganisaties Archipel, Lunet, SWZ, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. We werken aan nieuwe vormen van samenwerking met impact en zetten met het traject Samen Slim in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers.

Dat doen we in 3 projecten:

Skillbased werven

We ontwikkelen samen het profiel voor de ‘nieuwe zorgmedewerker’, gebaseerd op skills. Welke vaardigheden en competenties heeft een zorgmedewerker nodig en welke heeft zij of hij al? We werken aan een manier om vacatures van de meest voorkomende beroepen in zorg en welzijn skill-based op te stellen, zodat we

  • kunnen werven op competenties
  • skills kunnen testen
  • een verbinding maken met het nieuwe leren

Elke nieuwe medewerker kan zo leren op maat, bijvoorbeeld in een nieuwe online leeromgeving.

Online leeromgeving

We willen bestaande zogenaamde hybride leerplatforms in zorg en welzijn voor kleine en middelgrote organisaties openstellen en er 1 online leer- en ontwikkelomgeving van maken. Het ontwikkelde leeraanbod komt op de website BrabantLeert.

De nieuwe medewerker

De pilot De Nieuwe Medewerker is een meerjarentraject waarin de deelnemende organisaties werk en een opleiding bieden aan starters en zij-instromers die aansluit bij hun wensen en levenssituatie.
Die nieuwe medewerker maakt breed kennis met de sector zorg en welzijn door bij meerdere organisaties te werken. Dat maakt een goede keuze mogelijk, waardoor medewerkers blijven en ook in de toekomst goede zorg en continuïteit gewaarborgd is.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.