Skip to main content

Klachten

Heeft u een klacht?

Wij doen ons uiterste best om aan de wensen van onze cliënten te voldoen. Mocht u onverhoopt toch ontvreden zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. 

Bespreek uw klacht eerst met uw zorgverlener of zijn of haar leidinggevende. Vaak biedt een open gesprek al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris u helpen bij het vinden van een oplossing en adviseren over de in te zetten procedure.

Wilt u contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kunt u mailen naar de ambtelijk secretaris klachtenbehandeling via .

Klachtenformulier
Na overleg met de klachtenfunctionaris kunt u besluiten om over te gaan tot het indienen van een formele klacht. Hiervoor vult u ons klachtenformulier in. De klachtenfunctionaris kan u hierbij eventueel ondersteunen.

Download het formulier, vul het in en stuur het ingevulde formulier naar:

Formele klachtenbehandeling cliënten
Postbus 1181
5602 BD Eindhoven

Lees meer over ons Klachtenreglement.

Cliëntvertrouwenspersoon 

In de Wet zorg en dwang is geregeld dat cliënten en naasten altijd een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Klokkenluidersregeling

In onze klokkenluidersregeling staat beschreven hoe wij binnen Sint Annaklooster omgaan met het melden van (het vermoeden van) een misstand. Hiermee willen we de drempel voor het aan de kaak stellen van misstanden zo laag mogelijk leggen.

Meldcode huiselijk geweld

Sint Annaklooster maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld. Deze meldcode bestaat uit een stappenplan dat onze medewerkers kunnen volgen wanneer ze een vermoeden hebben van ouderenmishandeling, huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij signalen nemen we voor advies contact op met Veilig Thuis.

 

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSint Annaklooster is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering