Organisatie

Kwaliteitsvenster

Innovatie

We worden steeds ouder in Nederland, tegelijkertijd neemt het aantal medewerkers in de zorg af. Dat betekent dat minder medewerkers aan meer cliënten zorg dienen leveren in de (nabije) toekomst. Deze toekomstontwikkeling kan niet met de traditionele oplossingen zoals werven van nieuwe medewerkers opgelost worden. De situatie vraagt om nieuwe, innovatie oplossingen.

Tessa, een sociaal robotje

TessaSint Annaklooster heeft de beschikking over enkele sociale robotjes, Tessa genaamd. De Tessa kan worden ingezet als hulpmiddel bij cliënten met een cognitieve beperking. Tessa wordt gezet bij cliënten met dementie, autisme, niet aangeboren hersenletsel, psychosociale aandoeningen, verstandelijke beperkingen en mensen die ondersteuning nodig hebben op structuur door andere redenen. Tessa is een sociaal robotje wat berichten uitspreekt, herinneren geeft, vragen stelt en muziek afspeelt. Deze worden ingesteld door de mantelzorger en/ of zorgverlener. Op deze manier biedt Tessa structuur en activeert Tessa de cliënt voor verschillende activiteiten. Tessa kan dus waarschijnlijk helpen als de zorgvraag voortkomt uit problemen die kunnen worden opgelost met verbale ondersteuning.

Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen