Organisatie

Kwaliteitsvenster

Tevredenheid

Tevredenheid cliënten

Zorgkaart Nederland is een landelijk en onafhankelijk platform dat streeft naar het meest complete online overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Cliëntenwaardering van Sint Annaklooster bij Zorgkaart Nederland was in het jaar 2019 gemiddeld 9.0 vanuit 57 meldingen. 96% beveelt onze organisatie aan. Wat vindt u? Geef hier uw mening.

In september 2019 hebben de cliënten in de thuiszorg de vragen vanuit de PREM (Patiënt Reported Outcome Mesasurement) ingevuld. Dit is een landelijk verplicht meetinstrument voor de thuiszorg en uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. We zijn trots op het resultaat; 83% van de cliënten waarderen de zorg ondersteuning die zij van Sint Annaklooster ontvangen met een 8 of hoger, 35% zelfs met een 10! Maar liefst 100% beveelt het Sint Annaklooster aan. Natuurlijk zijn er ook zaken om van te leren. Cliënten zouden graag meer dezelfde medewerkers zien en cliënten wensen dat zorgmedewerkers op de afgesproken tijd komen. Dit zijn punten die wij meenemen in onze verbeterplannen.

De medewerkers van de logeerhuizen en hospices houden nazorggesprekken gehouden met behulp van een vragenlijst. In 2019 kregen we 101 vragenlijsten retour met een gemiddeld cijfer van 9.0 voor logeer- en hospice cliënten.

In verpleeghuis Eikenburg wordt de tevredenheid van de bewoner ingeschat met behulp van een landelijke ontwikkelde vragenlijst: ‘Vraag het de Bewoner’. Gesprekken met bewoners en hun familie worden afgenomen door een onafhankelijke zorgtrajectbegeleider. Aspecten over veiligheid, voeding en activiteiten komen naar voren en hebben in 2019 tot een nieuwe opzet in het aanbieden van activiteiten geleid.

Afdeling Rentree onderzoekt ook jaarlijks de tevredenheid van cliënten met een vragenlijst. De uitkomst van onze dienstverlening werd gewaardeerd met een 8.0.

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

MedewerkersInspiratie Onderzoek

Sint Annaklooster wil een goede werkgever zijn, zodat iedereen optimaal kan functioneren in een prettige werkomgeving en in een goede balans.

Wij hebben in 2019 een Medewerkers Inspiratie Onderzoek (MIO) uitgevoerd voor alle afdelingen binnen de organisatie. In teamverband wordt onder leiding van afdeling HR een vragenlijst ingevuld, waarna direct een dialoog plaatsvindt binnen het team over de uitkomsten. Elk team geeft zijn sterke punten en uitdagingen aan en geeft ontwikkelpunten mee voor de organisatie. Het gemiddelde cijfer voor tevredenheid met het werk is een 7,5 en bijna 80% zou Sint Annaklooster aanbevelen als werkgever. Kleinschaligheid, de regelruimte, korte lijnen, hartelijkheid, tijd voor cliënten en oog voor elkaar zijn volgens onze medewerkers de kernbegrippen die het verschil maken met andere werkgevers. Goede communicatie en juiste kaders blijven belangrijk, zo wordt aangegeven.

Vrijwilligerstevredenheid

In 2020 zal een Vrijwilligers Inspiratie Onderzoek (VIO) uitgevoerd worden. In de voorgaande jaren werd in de vorm een ‘wandel lunch’ met de bestuurder in een open gesprek gekeken naar de tevredenheid en wensen van onze vrijwilligers. Hieruit blijkt dat vrijwilligers over het algemeen tevreden zijn. Het gemiddelde cijfer uit voorgaande onderzoeken die vrijwilligers aan Sint Annaklooster geven is een 7.6. Scholing van vrijwilligers was hierbij een belangrijk aandachtspunt en inmiddels is er een opleidingsplan voor vrijwilligers vastgesteld.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is een landelijk en onafhankelijk platform dat streeft naar het meest complete online overzicht van het zorgaanbod in Nederland.

Cliëntenwaardering van Sint Annaklooster bij Zorgkaart Nederland is per juni 2020 gemiddeld 8,7. 97% beveelt onze organisatie aan.
Wat vindt u? Geef hier uw mening.

Tevredenheid

Kwaliteit / Veiligheid

Innovatie

Klachten


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen